Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 201 til 250 av 2,190

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 8 barn Orning, Anne Sophie Davidsdtr (I2998)
 
202 8 barn Skravlå, Else Margrete Adriansdtr (I3072)
 
203 8 barn Ellingsen, Christoffer (I7399)
 
204 9 barn
Gravlagt:1.søndag i advent 1797 
Andersdtr, Rakel Elisabet (I2469)
 
205 9 barn
se:"Innflytterslekter til Vega" av Albertine Hauglid 
Sommer, Alexander Johannes Mortensen (I7299)
 
206 9 barn Benjaminsdtr, Synneve (I2699)
 
207 9 barn Ellingsen, Johan (I7401)
 
208 9 barn Lind, Anders Alexandersen (I7467)
 
209 9 barn Heitman, Karen Hansdtr (I7664)
 
210 9 barn Heitmann, Maren Dorothea Hansdtr (I7667)
 
211 9 barn Olsdtr, Guru (I7684)
 
212 Adlet av kong Hane.
Gravlagt Bergen Domkirke 
Bernhoft, Christoffer Erikssøn (I6125)
 
213 Adoptert av kjøpmann i Oslo..
Ernst Kristensen f. 1891 og hustruen Anna i Kristiania. Bosatt 1900 i Aker 
Kristensen, Randi (I2365)
 
214 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Finne, Ying Maria (I10271)
 
215 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Strømness, Anne-Lise (I2941)
 
216 Adr.: 2485 Rendalen, Tlf. 62468136 Broen, Berte Johanne Pedersdtr (I2411)
 
217 Adr.: Ole Bygdevektersvei 12, 1430 Ås. Tlf. 64942103 Grønnerød, Bjørn (I2355)
 
218 af Tystofte Saltensee, Oluf Jensen (I11063)
 
219 Alfred Nobel Literaturpris Undset, Sigrid (I10223)
 
220 Amund overtok gården Fonnås ca 1671 etter den tidligere eier Tollev Halstensen f. 1631, som ikke kunne betale landskylden
tross Tollevs sønn Brynjulf saksgang i 1706. 
Jonsen, Amund (I8798)
 
221 Anders var godseier til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.

Anders var godsejer til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.
Bondeslægten Winther i Næsborg havde en forfader, som hed Anders Plogmand. Det fremlagde de flere gange bevis for på Slet herredsting, og i 1577 også på Viborg Landsting. Deres trumf var et tingsvidne af Slet herredsting 1556, hvor 24 mand bevidner at have set, at Anders Winther fremlagde »en gammel kirkebog«, hvorfra Næsborg kirkes jordebog anno 1465 citeres. Ifølge denne havde Anders Plogmand skænket 2 af de 4 ejendomme, kirken besad i sognet. Den ene, »et stub jord, kaldet Kirketorp«, gav anledning til strid, for der stod om den: »och schall hand och hans sande Arffuinger raade for huoe der schall haffue samme jord«, og heri lagde Anders Plogmands »sande arvinger«, at de skulle have indfæstningen ved fæsterskifte, mens kirkeværgen mente, den skulle tilfalde kirken. Vi skal ikke her blande os i det spørgsmål, blot sende en venlig tanke til kirkens folk for deres ihærdighed, for det er den, vi kan takke for oplysningen om, at Anders Winthers »forfæderne« var Anders Plogmand, om hvem vi samtidig, implicit, erfarer, at han var en bonde af et vist format, siden han kunne give sådanne gaver. Hvornår han levede, røbes ikke direkte, men i kirkens jordebog anno 1465 figurerede hans to donationer, og da den slags vel oftest hører en mere fremskreden alder til, kan vi nok med rimelighed ansætte hans levetid til første halvdel af 1400-tallet.1
Væbneren Anders Plogmand levede i Næsborg i begyndelsen af 1400-tallet, hele vejen knyttet til det samme betydelige selveje, som må være identisk med det, som Jens Nielsen Munk skrev sig til i 1404. Anders Vinters selveje på 9 gårde er ganske simpelt det eneste i Næsborg, der matcher et væbnergods. Det må via en datter (måske en sønnedatter) af Jens Nielsen være kommet til væbneren Anders Plogmand (som førte sin mors slægtsnavn, og hvis far var en Vinter fra Mors), som i løbet af 1400-tallet må have mistet sin »frihed«, antagelig fordi den gik i glemmebogen ved at væbnertjenesten fra stedet ophørte.2
Anders Plogmand overtog, formentlig før 1418, gods i Næsborg som må have været identisk med det, Jens Nielsen (Munk) skrev sig til i 1404.1
Godsets omfang må vi slutte os til ud fra det gods, som Anders Plogmands sønnesønner havde skøde på i det efterfølgende århundrede, og det var i alt 9 gårde.1 
Vinter, Anders Plougmand Pedersen (I6910)
 
222 Angivelig 6 barn Olsdtr, Olufine Henriette (I11788)
 
223 Anna Elisabeth Falck levde siden på sin gård Hoff i Fosnes, som blir opplyst å være «hendes Fædres gammel Odel».

Skifte 28 mai 1752, Gården Hoff i Fosnes(133): «I dette skifte kommer det frem at hun var gift på nytt med Hr Nils Thulesius, men at de ikke hadde barn og arvingene ble hennes barn med Hr Parelius. I skifte nevnes sølv merket: skål HLPS-EHBD og NOP-AEF, skål HCTCSH, skje Jens Mogensen - Helena Hansdatter, HOVS-KMP, MCS-IADP, MSDS 1713, HLFEB, tinn NOP AEF, HOOS KMD, sølvfat H Falk - E Reimer, M Klæbu - EM Pareli. Det nevnes også at husets/barnas frende Svend Falch var tilstede.».

[133] Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55. 
Falch, Anna Elisabeth (I7478)
 
224 Anna Petrina arvet sin fars poetiske åre og skrev dikt, mest religiøse. Mins ett
av dem er bevart, fordi det ble trykket og brukt i hennes begravelse, og også
gjengitt i "Ranens Tedende" nr. 36/09.


Ref: Erling Nordli


 
Anderssen, Anna Petrina (I2533)
 
225 Ansnes Hansdtr, Hanna (I1177)
 
226 Ansnes Larsdtr, Marith Oline (I1178)
 
227 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Rockmann, Eldar Karl (I517)
 
228 Arne var bruker på Sørberget i 1664 og brukte senere Nordberge-Velstu. Arne døde 1677 på Fonnås hos sin
datter Siri. 
Olsen, Arne (I8829)
 
229 Aron var en av fire brukere på Valla i FT 1664/66. Han var lensmann fra 1741 og Lagrettsmann ved besiktigelsen av Hemnes kirke 1666. Valla, Aron Olsen (I2685)
 
230 Arvet Frijsensborg fra faderen Friis, Christine Sophie (I10850)
 
231 Arvet Frijsensborg fra søsteren Friis, Elisabeth Sophie (I10852)
 
232 Arvet Tybjerggård 1446 Lunge, Sidsel Ovesdatter (I10882)
 
233 av Astrup Juel, Margrethe Iversdatter (I10736)
 
234 Av Collafirth Mowat, Berald (I10551)
 
235 av Falkerslev
Nevnt 1407 
Lunge, Jens Jacobsen (I11043)
 
236 Av Orning Almås, Martin Larsen (I270)
 
237 Av Sjælland Due, Anders Nielsen (I11052)
 
238 Avskjediget i 1882 Iversen, Gerhard Villumsen (I2007)
 
239 Axel f. 1670 d. 1723, var i motsetnad til
brørne, som alle tok del i kriger på kontinentet,
alltid heime. Han vart kalla "klumpfoten
" og hadde truleg ei slik rørslehemming.
Han var den siste baron i Rosendal
av Axel Mowat si slekt, og baroniet
gjekk attende til krona då han døydde. Men
deler av godset gjekk i arv til enkja og til
Axel sine sysken. Såleis fekk systera
Katarina Justina setegarden Hovland. Axel
vart g. 1708 med Anna Kristina Godsen,
som var ei prestedotter frå Stavanger og
f.1669. Ho døydde i Stavanger 1750.

Ref.Odd Handegård 
Rosenkrantz, Axel (I7555)
 
240 Baard var bruker av Almli 1680-89 og på Mellom-Hellfjellet 1690-92. I Ft 1701 var han oppført som bruker av Åkvik. Han hadde da vært der siden 1693. Skifte ble holdt 14.6.1713.Han bodde da på Tverråmoen,Elsfjord. Anderssen, Baard (I2773)
 
241 Barberlærling i Bergen Parelius, Lars Nilsen (I7490)
 
242 Barn av frille med Olav Kyrre? Ragnvaldsdtr, Tora (I10609)
 
243 Barnløs Skolås, Magnhild (I1026)
 
244 Barnløse Rockmann, Daniel (I435)
 
245 Barnløse Moen, Bergliot Amanda (I467)
 
246 Barnløse Rockmann, Amandor Elisar (I493)
 
247 Barnløse Larsen, Henry (I540)
 
248 Barnløse Olsen, Henrik (I541)
 
249 Barnløse Leiknes, Gjertrud Ovedie (I721)
 
250 Barnløse Florence (I1043)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44» Neste»