Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 2,151 til 2,190 av 2,190

      «Forrige «1 ... 40 41 42 43 44

 #   Notater   Linket til 
2151 Utexaminert fra Bergens skole i 1769. Helm, Jakob (I8960)
 
2152 Utvandra til Amerika Hansen, Johan Henrik (I5080)
 
2153 Utvandret til Amerika ( Visconsin ) Jensen, Sivert Fredrik (I4868)
 
2154 Utvandret til Amerika
3 sønner 
Rockmann, Christen Ingvard Danielsen (I3543)
 
2155 Utvandret til Amerika Rockmann, Ottelje Kristine Danielsdtr (I3544)
 
2156 Utvandret til Amerika 1907 Karlsen, Egil (I4797)
 
2157 Utvandret til Amerika i 1879 Jakobsen, Ole Anton (I4644)
 
2158 Utvandret til Amerika i 1879 Jakobsdtr, Golla Birgithe (I4647)
 
2159 Utvandret til Amerika i 1879 Jakobsdtr, Joakome Kristine (I4648)
 
2160 Utvandret til Amerika i 1903 Paulsdtr, Karen Winther (I4880)
 
2161 Utvandret til Amerika i 1904 Paulsdtr, Jørgine Margrethe (I4881)
 
2162 Utvandret til Amerika,gift der. Hansdtr, Trine Johanne (I4860)
 
2163 Utvandret til Canada i 1914 Solbakken, Amanda Olea Olsdtr (I8253)
 
2164 Vaagen Olsdtr, Margrethe Birgitte Susanne (I1383)
 
2165 Valvåg Søndre,Tranøy
Døde etter skader da huset brant ned i 1944

Simonette Sørensen bodde i huset i 1900. 
Rockmann, Daniel Heitmann Danielsen (I131)
 
2166 Våpen "haraldskær"

Nevnt i 1361 
Friis, Niels (I10806)
 
2167 Var av Pommersk adels-slekt. Gyntersberg, Henrich (I6242)
 
2168 Var bruker av Stor-Alteren fra 1777 Ivarsen, Lars (I5099)
 
2169 Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-gården (seinare Dave-gården) på Ytteren, Nord-Rana.
Bygselbrev tinglyst 22.okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra der Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa (gift med Aleksanders svigerinne). Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander
Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 høgg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men "forrykt i hovedet" og etter ugjerninga sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rdl for underhald og stell i 20 veker, 1/2 års tidspille og medikament, og dertil saksomkostninger, og til to års arbeid i Trondheims festning,"andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye"
Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20.sept. 1765
ref. Rana Bygdebok 
Budde, Alexander Jonassøn (I7609)
 
2170 Var dreng på Lia i rundt 1810 Kristensen, Jens (I354)
 
2171 Var en tid ordfører i Hemnes Anderssen, Kristoffer (I2488)
 
2172 Var ett år ved folketellinga i 1865 Johansen, Ole Johan (I294)
 
2173 Var i utlandet i 1599 Benkestok, Tord Jonson (I6142)
 
2174 Var i utlandet i 1599 Benkestok, Nils Jonson (I6145)
 
2175 Var lærer for arveprins Fredriks yngste barn.
1808 lærer for prins Ferdinan. 
Sommer, Morten (I7280)
 
2176 Var lensmann og bruker på Hemnes inntil Hemnes ble utlagt til prestegård ved opprettelsen av Ranen prestegjeld.
Familien flyttet da til Grønnvika. 
Hemnes, Lars Olsen (I2755)
 
2177 Var pleiesønn hos Bernt Haldorsen og Oline Olsen, Aahavn,Tranøy Sørensen, Agnar Sigvaldur (I8476)
 
2178 Var pleiesønn hos Claus Langaas og Hanna Svendsdtr Sørensen, Alfred Kaurin (I8472)
 
2179 Var pleiesønn hos Thomas Olsen og Anne Pedersen Sørensen, Peder (I8471)
 
2180 Var sjøkaptein og senere drev han med kapervirksomhet i tjeneste hos da. konge.
Var i Hollandsk tjeneste.
Han ble fengslet og sendt til Danmark 
Heinesen, Magnus (I7530)
 
2181 Var varaordfører i Bindal Døde av spanskesyken Nygaard, Hartvig Leonard Rosenvinge (I1623)
 
2182 Ved dåpen til den yngste-Hans Christogher Galtung-den 21.februar 1725 nevnes det blandt hans faddere er hans morbrødre-Berent Andreas Orning og Adolph Orning. Orning, Adolph (I3379)
 
2183 Ved Ft 1900 var Dagny midlertidig bosatt hos sin farfar i Øvre Rendal, Berger Embretsen Haugset, som pleiebarn.
Emigrert sammen med sin søster Brynhild til Minnesota fra Oslo 04. mai 1906 med MS "Hellig Olav".
Billetten skal ha vært betalt fra USA. 
Haugseth, Dagny (I2373)
 
2184 Ved Ft 1900 var Eldbjørg bosatt hos sin farfar, Berger Embretsen Haugset, som pleiebarn. Hun giftet seg med Henry Rose. Haugseth, Elbjørg (I2374)
 
2185 Ved svenskenes landgang i 16??, "blev han aldeles udplyndret, lagt paa Tortur og ophængt, men reddedes af
sine Folk." 
Rosenvinge, Poul Jørgensen (I1763)
 
2186 Vendte tilbake til Norge etter mannens død,
vr bestyrerinne på Ullevol sykehus. 
Franzen, Andrea Wilhelmine (I6492)
 
2187 Vokste opp hos Søren Schjelderup, Melbo Giæver, Johanne Margrethe (I10386)
 
2188 yrke: Bonde, gift (1) 29 Des 1771, i Lenvik kirke, Antonetta Andersdatter And, født 1736, død 1795, Bukskind. gift (2) Juni 1799, i Lenvik kirke med Marith Olsdatter. Jørgens far, sorenskriver Jørgen Sørensen Kiergaard brukte i 1733 % våg av gården Bukskind. 11801 bruker Jørgen jr. 1 pund av den jorden. I militær rulle fra 1801 klager Jørgen på dårlig rygg. Det ser ut som Jørgen dør før 1815. I militær rulle fra 1814 er sønnen Christopher i fostring hos Arne Olsen på Bukskind, sønnen Ole er dreng hos Tøllef Arnstad på Leiknes. Det står at han er spedalsk og han dør året etter av spedalskhet. I skiftet etter hans første kone Antonetta, er boet vurdert til 135 rdl 2 mark og 9 shilling. Gjelda er på 77rd1 3 mark og 13 sh. Nå er det grunn til å tro at mesteparten av formuen stammer fra arv etter faren, men likevel, Erich Sidinius fikk en bra arv. Det nevnes i boet øreringer av gull, spiseskjeer av søv, ganske mye sjøredskap, derav en otring med alt tilbehør (20 rd1). Det som er litt spesielt er en post som kalles gangkleder. Den var på 25 rdl 3 mr 12 sh. Han hadde i hvert fall sørget for at familien hadde klær nok. Kiergaard, Jørgen Christian (I8545)
 
2189 yrke: Sorenskriver, gift med Sofie Amalie Tønder, Jørgen død 21 Jan 1752, Gibostad. Til å være sorenskriver og svigersønn til fogden fikk ikke Jørgen pengene til å yngle. Han holdt stort hus på Gibostad som var standen verdig. Det nevnes i skifte en mengde sølv (ei kanne til 80 rd1 ! bl. annet) , tinn, kopper og jernfang. Han hadde 6 store gryter og 2 mindre. Foruten ildstedet hadde han en kakkelovn i nykammeret, en i daglistuen, en i matstuen, en i lillekammerset og en i skrivekammeret. Han hadde to revjern og en riflet børse. Tre speil og et stort slagur (14rd1). Godt med sengklær, linklær og gardiner! Av båter hadde han; en gammel otring, en ny fembøring (10rd1), en kirkebåt, en brukt fembøring, en gammel fembøring, en gammel seksring, en laksebåt og en tendring (50rdl). Alt sjøutstyret var godt utstyrt med segl, dregger og tauverk. Bare seilet til tendringen var vurdert til 16rdl. På gården hadde han tre hus og smie. Kvern med tilbehør hadde han og. Av kreatur er det oppgitt; 1 hest, 10 kyr, 5 kviger og en okse, 14 geiter, 30 sauer. Hele boet var vurdert til 1085rdl 2mrk 12sh. Det var medregnet Sofies arv på 443 rdl etter sin far fogden Tønder. Gjelda var på hele 863 rdl 3 mrk 8 sh. Den største posten var til kjøpmann Rathje Hermans i Bergen på hele 567 rdl. Hadde det ikke vært for arven til Sofie hadde boet vært et fallitbo av verste sort. Kiergaard, Jørgen Sørensen (I8539)
 
2190 Zacaharias Hallesen overtok bykselen på Nordbostad etter sin far i 1821 og var
bruker til 1856, da han overtog gården til sin eldste sønn. 
Hallesen, Zacaharias (I2493)
 

      «Forrige «1 ... 40 41 42 43 44