Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Justisprotokoll for Senja 1739-1740Statius Fredrichsen Rokmann

I justisprotokoll for Senja 1739-1740:Statius hadde et uekte barn med Ane Nielsdtr.
 Han fikk i bot 22 lodd sølv. Stasius dro til Loppa i Finnmark for å tjene penger på fiskeri.
 I skifteprot. for Finnmark no.11 1771-1796 : Stasius forulykket på sjøen mellom Sandslandet og Bogen, Finnmark.
 I.flg. kirkebok for Loppa hadde han begravelse på et dødfødt pikebarn. 
Skifteprotokoll Finnmark no.11 1771-1796 (side 23 no.81)  Loppens sogn.  

I skiftet blir kona Sophie Josephsdtr og datteren Martha nevnt.


Fra Senja Justisprotokoll

Bundelensmanden Jacob Rasmunsen Faber hafte til dette Ting laedet indstefne STATSIUS
Fridrichsen af Solberg for hos med ANE Nielsdtr bedrevet horerie, derfor dem at lide til
straf bøder efter loven.
Ingen af de indstefne møtte for retten. Men paa Ane Nielsdtr vigne møtte hendis husbonde 
Hans Christophersen som sagde: at hun for Tranøy menighed i kirken har bikient at Statsius
Fridrichsen er hendis barne fader, det samme hun og innenfor en hver tilstaar og i hendis 
lovlige forfald har bedet han som hendis husbonde for retten at fremføre, så hun ikke ved af 
andre barne fader enn han iøvright indstillede han ----? hendis sag til rettens skiøn og 
kiendelse.
På Statsius Friderchsens vigne møtte hans moder og toeg paa hands vigne til gjenmæle, sagde 
af hendis søn fra Findmarken har tilskrevet hende at han allene derfor , denne hans begagne 
horerier synd har udstaaet Kirkens disiplin men endog der paataget sig thieniste at tilvinde
sig så mange penge at hand disse hands leiermaals bøder kand betale saa hand i alle maader 
tilstaar dend beskyldning som Ane Nielsdtr over ham giort haver, hvorfore hun på sin søns 
veigne indstiller sagen til rettens skiøn og kiendelse. Fogden indstiller sagen til rettens skiøn 
og kiendelse, herom blev da saaledis afsagt. Det er med dend inden retten giorte bekiendelse
bleven bevisligt giort at Ane Nielsdtr har udi løsagtighet aufløt og føed et barn som Statsius 
Friderichsen after hands moder paa hands veigne inden retten giorde utsigende skal være 
fader til . Thi dømes for retten at Ane Nielsdtr inden femten dage effter dinne doms lovlige 
forkyndelse udreder og betaler til deris Kong Maj. 12 lod sølv, saa fremt hun agter at undgaae 
dend straf som dend kongelige eller naadigste forordning af 19 aug 1724 dicterer. Belangende 
Statsius Friderichsen, da tildømmes hand efter lovens 6.boks 13 cap 1.art. at bøde til deris 
Kong. Maj. fire og tyve lod sølv. Hvilke bøder foegden for den hos hanem indsøger hvor hand 
best ved og kan.
Linket tilStatius Fridrichsen Rockmann
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning