Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Lars Johanson Galtung1.Galtung, Lars, boer paa sin Fæderne-Gaard Torsnes i Strandebarms Præstegield 
med sin Hustrue, Blanzeflor Catharina Orning, og deres 2 sønner: Iohan Daniel 
Galtung, og Hans Christopher Galtung. 2. Hans Søster Karen Galtung, Captain 
Butlers, som er i Naade dimitteret med Pension, hans Frue, boende paa 
Gaarden Kysnæs i bemte Præstegield.  3. Hans Broder, Iohan Vincentz Galtung, nu 
Huusmand eller boende paa et lidet Stykke Jord under en Bondegaard i Fieldbergs 
Præstegield, har 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre.

Disse 3de forannævnte Sødskendes Fader var Johan Galtung, som var først Page hos 
høy-lovlig Ihukommelse Kong Christian den Femte, blev siden Lieutenant ved 
Cavalleriet i Norge, men formedelst sine Blessurer dimitteret. Boede siden paa 
bemte sin Fæderne-Gaard Torsnæs,hvor ham dødde. Hans Fader har været Iohn 
Galtung, som ikke vides at have staaet i Kongel.Tieneste, men findes i et af 
sal. Og høu-lovlig Ihukommelse Kong Friderich Den Tredie d. 8 Julii 1650 paa 
hans Adelskab for sig, sine Ægte-Børn og rette Afkomme allernaadigst udgivet 
Confirmations-Brev at være født af Adel baade paa fæderene- og møderene-Side; 
hans Frue var Elisabeth Orning, foranmte Erich Ottesen Ornings Søster. Samme 
Erich Ottesens Frue var Karen Mowatt, hvis Vaaben siges at have været 3 Bølger,3 
Stierner i blaat Skilt, 1 Løve, 1 Kors, og 1 Løve oven i Hielmen.  De Galtungers 
Vaaben berettes at have været komne Berettninger, og nøieste Udspørgelse rigtig 
optegnet, testerer underdanigst.

Fieldbergs Præstegield d. 15de Novemb. 1748

M.Ruus

Linket tilLars Johanson Galtung, ( til Torsnes )
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning