Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Adrian Rochertsen FalchnerAdrian Rochertsen FALCHNER ble født circa 1515 i Bergen.1 Han giftet seg med 
Margrethe Pedersdatter før 1538. Han døde i 1596 i Trondheim; Adrian var gift 
3 ganger, og hans tredje hustru var Margrete Pedersdtr. Da Adrian døde, kom 
hun opp i stridigheter med fogd Jakob Pedersen, som var gift med en 
sønnedatter av Adrian, og hans medarvinger om hennes anpart av de eiendommer 
mannen hadde etterlatt seg. Saken ble behandlet på herredagen i 1597 , og for 
enken ble saken ført av hennes sønn i tidligere ekteskap, Nils Olsen på 
Steine. Hans opphav er usikkert men det kan virke som om hans far kom som 
falkefanger fra Holland til Bergen. Andre kilder tyder på at han kom fra 
København. Sansynligvis flyttet familien til Trondheim i 1520-årene. Han var 
borgermester i Trondheim. Han ble utnevn ca. 1540. Byen hadde den gang 2 
borgermestre, og da den andre døde i 1554, ble Adrian eldste borgermester og 
hadde embedet til 1594 da han tok avskjed for "alders og skrøbelighets skyld." 
Borgermester Adrian hadde flere eiendommer i Trondheim og eide dessuten et par 
landsgårder. Under syvårskrigen støttet han svenskene da de i 1564 inntok 
Steinviksholmen og underla seg Trøndelag. Han var en god venn av den svenske 
kommandanten, Claude Collart. De sies at han sendte han vin i gave under 
beleiringen av Steinviksholmen. Årsaken til at han støttet svenskene ser ut 
til å være kun økonomiske. Han hadde store fordeler av sitt vennskap med 
Claude. Han mottok bl.a. mye verdisaker som var beslaglagt fra rikfolk som var 
motstandere.Da Erik Munk igjen fordrev svenskene, forstod Adrian å manøvrere 
slik at han fikk beholde ikke bare livet, men også sine eiendommer og sin 
stilling. I 1567 var han Trondheims største skipsreder med bl.a. to skip som 
han seilte på Finnmarken med. Han hadde hus på Brattøra (eller nedre 
allmenning). Ved Skansen hadde han en stor tomt med stall. Denne ble kaldt 
Adriansløkken. Navnet har sendere endrets seg til Arildsløkken.2,3 Tradisjonen 
forteller at Adrien var borgermester og rådmann i Trondheim i tilsammen 70 år. 
Han skal ha etterlatt seg 18 sønner og 6 dødtre og levde til han var 120 år.4
Margrethe PEDERSDATTER døde etter 1597 i Trondheim.
Ref. riiber@barum.online.no

I sin dagbok omtaler Absalon Pedersen  Adrian Falkeners sønner som ,"Adrian Falkefængers Sønner".

Svein Ernstsen


Linket tilAdrian Rochertsen Falchner
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning