Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Christopher Iversen SchøllerChristopher Iversen Schøller
Født 1534, Kiel, Tyskland1.
Død 1594, Ribe, Danmark.
       Anno 1534 er min Farfader Christoffer Schøller fød til 
Verden. Anno 1547 satte hans Fader Iver Schøller hannem til en 
Borgemester udi Kiil ved Navn Christianus Griip, hannem tiente 
han trei Aar, saa reyste bem^te^ Borgemester med en Tyrcken 
Stat til Celle udi Landt Lüneberg, huor han var med hannem og 
vaar der udi Selskab 10 riidende og 4 stattelige Heste for 
vognen, som denne Stat fremførde, huor samme Borgemester han 
døde, ellers skulde samme penger bleven førte til Halberstat, 
der annammede Hertzogen af Lüneburgs Cantzler Baltzer Clemner 
bem^te^ penger af dennem og førte dennem til Halberstat; den 
Tid den fromme Mand fornam intet liv at forvente, da skickede 
han Bud til Hr. Cantzler Balthasar Klemner og Hr. Evert 
Møller, som siden blef Borgemester udi Hamburg, hos hannem 
bestilte han hannem udi tjeneste til hans Fader Hr. Evert 
Møller Høvidsmand paa Ritzen Byttel udi Landt Holstein, der 
var han et Aar, siiden blef han forskreven til sin Føde Bye 
Kiil og blef der strax Slotsskriverens Tjenere ved Nafn 
Johannes Skomager, huor han tiente tuende Aar, 
siiden kom han til Gram til Erlig og Velb. Mand Detleff von 
Bockwalt, huor han hans Velbhd tiente udi 11 Aars Tiid. Han 
overgik en uløckelig ildebrand i Ribe, 
huor han mistede 16 gaarde foruden mange andre midler, hans 
børn blefe derover adsprete og til Throndhiem kom trende af 
hans Sønner. Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar 
min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen sal. Hans 
Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud 
være naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og 
lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, 
huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre. [Eiler Schøller 
(1628-1705)].
  Terpager siger (Ripæ cimbr. S. 640), at han var Slotsskriver 
paa Riberhus, dog har afd. Overlærer Kinch i sine 
Undersøgelser af Ribe Historie 
aldrig funden ham nævnt saaledes; naar Lengnick kalder ham 
Amtsskriver er dette galt, da denne Stilling først forekommer 
efter 1660.

Linket tilChristopher Iversen Schøller
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning