Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Adelspatentet RosenvingeAdelspatentet Rosenvinge 
               

Vi Christjern med Guds Naade udvalgt Konning til Danmark og Sverrig, ret Arving 
Til Norge, Hertug i Slesvig, i Holsteen, Stormarn og i Ditmarsken, Greve udi 
Oldenborg og Delmenhorst, Giøre Alle Vitterlig:
at Vi af Vor synderlige Gunst og Naade, og for Troskab og villig Tjeneste, som dette 
Brev viser, Os elskelige Mogens Jensen og hans rette ægte Børn og Afkommere, Os og 
Danmark Rige herefter til evig Tid troligen giøre, bevise maae og skulle, have undt at givet 
og med dette Vort aabne Brev unde og give hannem, hans rette ægte Børn og sande 
Afkommere Fridhed og Frelse, som andre Riddere og Svende udi Danmarks Rige, med 
Skiold og Hielm, som er en blaa Rose udi hvidt Feldt og en hvid Vinge udi et Rødt feldt, 
og til hielmtegn ovenpaa Hielmen en hvid Vinge, eftersom her inden malet stander, dog 
Vort og Kronens Bønder-Gods og Kjøbsteds-Gods derudi uforkrænket i alle Maader.
Thi byde Vi Alle i hvo de helst ere eller være kunde, og særdeles Fogder og 
Embedsmænd foreskrevne Os, elskelige Mogens Jensen eller hans rette ægte Børn og 
sande Afkommere herimod til evig Tid at hindre, bindre Lade,Pladse, Dele, Møde, 
Umage,eller udi nogen Maade at forurette , under Vor fyrstelige Hevn og Vrede.

Givet paa Helsingborg den Thorsdag næst efter Sancti Olufs Konges Dag. Aar efter 
Guds Byrd Tusind Fem Hundrede paa det Femte.


Under Vort Signet
CHRISTJERN REX
sign
                                                              Dominus per se in praesentia
                                                              Domini Nicolai Erici Militis


Linket tilMogens Jensen Rosenvinge
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning