Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning

Uekte barn ?Major Ejler Schøller Rosenvinge.


Matroser og soldater  var i loven fritatt for straff ved førstegangs forseelse. 
Årsaken var rett og slett at det var stort behov for dem i marinen og i hæren. 
Mange av disse påtok seg derfor ofte et farskap - mot god betaling.
Dette var en ordning flere kunne tjene på, både soldaten selv, 
barnefaren og barnets mor. Alle unntatt statskassen. 
— Det vil ha være et spørsmål om forhandling for å få en soldat eller matros til å ta på seg et farskap. 
Men siden de per definisjon slapp straff, antar jeg at det ikke kostet mange dalere. 
Men boten for leiermål ville for en mann være 12 daler, og var han gift, 
ville halve boet bli tatt til kongen, så det var mye å spare på å gi en soldat et par 
daler for jobben - som var en tjeners årslønn på den tiden.

**********************

Etter at hans første kone døde hadde  Major Ejler Rosenvinge tjenestepiker som arbeidet for han..

I FT 1801 var Major Ejler 43 år, og i huset arbeidet en pike som het Mari Endresdatter 29 
år,ugift.

I kirkeboka 1801 var det født en uekte sønn Petter Frederich ( moren var Karen Endresdtr, i 
tjeneste hos Rosenvinge,  og faren var musketer Tomas Gruve)

I kirkeboka 1805 var det født en uekte datter Martha Margrethe ( moren var Maria 
Endresdtr og faren var soldat Jens Hansen)

I kirkeboka 1806 var det født en uekte sønn Jacob ( moren var Marith Endresdtr i tjeneste hos 
Rosenvinge, og faren var musketer Svend Siversen)

Mødrene el.moren  er ikke nevnt i testamentet til Major Ejler Rosenvinge. Men barna ble 
oppfostret av Major Ejler Rosenvinge og hans neste samboer Else Marie Olsdtr.

Det må antas at det er samme dame det er snakk om. Hennes navn kan være
Karen Marie Endresdtr. født 1772

Hva som skjedde med Karen Marie er usikkert, men det antas at hun døde (i barsel ?) 1806-
1810.

I kirkeboka 15 juli 1812 ble en uekte sønn født - Eilert Schøller ,trolig død ung (moren var 
Else Marie Olsdtr og faren var corporal Samuelsen)

Omk. 1813 ble Jørgen Coldevin født, moren var Else Marie
I 1814 ble Karen Margrethe født, moren var Else Marie
I 1817 ble Antonette Sophie født, moren var Else Marie

Alle barn født av Else Marie har typiske Rosenvinge-navn,
kan faren ha vært Ejlert Schøller Rosenvinge??

Major Ejler Rosenvinge kan også være faren til de tre første barna med Karen Marie.
Første barnet (Eilert Schøller - typisk Rosenvingenavn) med Else Marie  var en annen 
barnefar oppgitt, så fremgangsmåten kan ha vært brukt før. Major Ejler Rosenvinge hadde 
både midler og makt til sno seg.

Sitat fra testamentet.
".. elsker og agter dem ligesaa høit som om de vare mine ægte Børn."


Uekte barn var født utenfor ekteskap, men Major Ejler Rosenvinge anså alle barna som sine 
ekte barn.

I  testamentet stiller han barna likt ang. arv og familienavn..


Linket tilEilert Schøller Rosenvinge
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning