Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Jakob Fridrichsen RockmannJakob Fredriksen Rockman overtok gården i Sortevika,Dyrøy allerede i 1753.
Jakob døde i 1764 og skiftet etter han viser at det var relativt stor velstand på gården i Jakobs 
tid. Boets  aktiva var på 307 rdl., deriblandt 100 rdl. I kontanter, hvilket var svært uvanlig.

De fleste husa tilhørte jordeieren, Kongen, men Bodil og Jakob eide ei stue med kakkelovn til 
20 rdl., et naust til 7 rdl. 3m. , og et møllehus med steiner og anna tilbehør til 3 rdl.3 m. 
Blant husa som hørte til gården, var ei smie. Her hadde Jakob en ambolt og en belg til 2 rdl..
Buskapen hadde vokst i forhold til forrige eier (Nils Jonsen).
Foruten hest,hadde de 8 kyr,4 kviger,16 sauer, og 10 geiter på båsen.
Av jordbruksgjenstander nevnes bare tre grev, men vi må gå ut fra at de også måtte ha tilgang 
på plog.

Hele 12 tynner bygg tilhørte boet. Det opplyses ikke hvorvidt det dreier seg om 
”Bergensgods”, men sansynligvis er mesteparten heimeavla korn, da det ikke var vanlig å 
kjøpe så mange tønner fra Bergen.

Jakob drifta aktivt på havet. Det vitner i alt tre båter om. Den gjeveste var en halvbrukt 
fembøring,som med segl, dregg og anna tilbehør ble verdsatt til 12 rdl. Dessuten hadde de en 
åttring med nytt segl til 9 rdl. , og en fering, også  med nytt segl, til 8 rdl. , Av bruk nevnes 4 
sildegarn, ei vanlig- og ei håkjerringjukse, en linbøgel og en del kaler og hårtau.


Av sølvtøy hadde de 8 skjeer og et sølvbæger på 3 ½ lodd. Det var merka J.R.M., som trolig 
står for Jakob Rockman. Her fantes også en heil del huseråd av tinn: 18 tallerkner, to djupe- 
og et flatt fat, to lysestaker, ei fin ”trækpotte”, to halvkanner og to skåler. Av anna huseråd 
kan nevnes 4 gryter av forskjellig størrelse, et vaffeljern, et nytt brødjern og en kakkelovn til 7 
rdl.

Skiftet gir et godt innblikk i Jakobs garderobe. Den må karakteriseres som ganske eksklusiv 
til en vanlig almuesmann å være.
Det var på langt nær alle som kunne slenge på seg en ekte ”Russepels” når det blåste som 
verst om vinteren. Flere dresser,jakker,bukser samt ”brystduker”(vester) av fine stoffer som 
sars og kalemank, til dels med et og to dusin sølvknapper i, understreker bare inntrykket av at 
Jakob hørte med blant den tids bedre stilte fiskerbønder.

Sengklærne besto av en god bolster,trolig fjærfyllt, til 4 rdl. 3 m., 5 saueskinnsfeller, et 
reinskinn, to hodeputer med fjær, hvorav den ene var av kalveskinn og dessuten ei heimvevd 
overdyne, ei rye og to laken av grovt linlerret. De hadde også en stor duk av russisk dreiel.
Boets passiva var på kun 21 rdl 4 m., hvorav enkas utgifter på 10 rdl., til begravelsen er tatt 
med . I praksis var Bodil og Jakob gjeldfrie, noe som var en skjeldenhet i de dager.
Linket tilJacob Fridrichsen Rockmann
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning