Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Catharina

Kona til Kristoffer Trondson

Kristoffer Trondsons kone het Karen.


I et brev av 15. mai 1536 1) fra Kristoffer

Trondson til Esge Bille på Bergenshus sto det:

«Bether ieg gierne j wille well giøre atsiige mynn

ffenche mange godenatther paa myn wegne, lader

ocszaa Karine helsze ether och myn ffenche mett

mange godenatther».


 Bjørn Jonson Dale (Digitalarkivet tema nr. 25033) tolker dette slik:

• kona til Christoffer heitte Karine, 

• kona til brev mottakaren, Esge Bille på Bergen

  hus, var Christoffer sin «frenke» 

• Christoffer Trondson rekna herr Eske som

  svogeren sin


Info ang våpenskjold.

I DRA, HSS 1, 

Terkel Klevenfeldt, pakke 68 finner vi opplyst at Kristoffer Trondsens hustru het Karen 

(født Catharina). Hennes seglmerke er gitt her. Som kilde oppgis

Rostgaards norske våpen bog No 49. Opplyst av Arne Kvitrud på Digitalarkivet, tema 25033. Vigerust og andre har antydet at Kristoffer eller Karin var i slekt med Benkestok (Digitalarkivet nr. 20033). 

Og at et tilsvarende forhold må ha eksistert i forhold til Austrått. Dermed blir det naturlig å gjette på at linken mellom Kristoffer og

Austrått er hans mor, Karen.  Det ble i denne sammenheng satt fram ei hypotese om at den ukjente

kona til Trond, Kristoffers mor, var etterkommer av Henrik Jensson og Eline Nilsdotter Kane, altså

ei søster av Nils Henriksson g.m. fru Inger. Dette kunne forklare både søksmålet fra fru Inger, og

søksmålet frå arvingane til Kristoffer Trondsson, og dessuten svogerforbindelsene mellom Eske

Billes kone Sofie (Krummedike) og svogerforbindelse til Nils Lykke. 


Men uansett hvordan disse slektsforholdene er, kommer man ikke utenom at det på en eller

annen måte må ha eksistert relativt nære (eller fjerne) slektsforbindelser mellom Inger på Austrått, Trond Benkestok og Kristoffer Trondson.


Utdrag fra: Vår felles slektshistorie av Odd HandegårdLinket tilCatharina, Karine,Karen; Kristoffer Trondson
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning