Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Legg til bokmerke
Jørgen Mathiassøn Orning

Jørgen Mathiassøn Orning

Mann

Personlig informasjon    |    Media    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Jørgen Mathiassøn Orning 
  Fødsel J  [1
  Kjønn Mann 
  Person ID I5361  tree1
  Sist endret 18 Mar 2004 

  Far Mathias Orning, til Eide,   f. 1626, Stord, Hordaland Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. Ett 1676 (Alder 51 år) 
  Mor Anne Margrethe Fredriksdtr Budde,   f. Ca 1630   d. 1675 (Alder 45 år) 
  Famile ID F939  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Historier
  Anno 1702 fredagen d. 14 July, blef holdet ordinarie sommerting paa Saxor
  Anno 1702 fredagen d. 14 July, blef holdet ordinarie sommerting paa Saxor

  Coat of arms-våpenskjold
  Coat of Arms_Orning
  Coat of Arms_Orning

 • Notater 
  • no 5361
   Jørgen Mathisen Orning

   Anno 1702 fredagen d. 14 July, blef holdet ordinarie sommerting paa Saxor paa Inderøen med
   almuen af samme tinglaug, ofrverende Kongl. maysts. foeget Sr. Johan Helsing med
   effterschr:ne otte lovlig opnefnte laugrettis mend, nemlig: Tøris Rostadøvne, Suien Wistren,
   Andbiørn Wistøvne, Peder Wist, Olle Wist, Joen Nøstwold, Peder Bøel och Hans Glinstad,
   tilstede bøygde lensmand Clemet Dahl, med samtlig tingsøgte almue.
   Paa nest forige ting ommeldte Kongl. Maysts allernaadigste brefue och forordninger, samt andre
   høy øvrigheds breve och ordres blef allerunderdanigst och hørsommeligst lest och for Kyndt, udj
   meenige almues paahør, deris andre breve
   1. Et schiøde och Kiøbe brev, udgivet af Monsr. Christen Suaaboe, til Sorenschriveren Niels
   Olufsen Wind paa Effterschr:ne Jordegods, nemlig Røvigen paa Inderøen, schylder 1,5
   Spd, med bøxel over 2 Spd 2 øre 16 ml, I Grande paa Røren uden bøxel 1 Spd 1 øre, I
   Heldberg paa Røren 1 øre 6 ml, I Smulen 12 ml, ich I Ofuer Velde i Beedstadn = 12 ml
   uden bøxel, Dat. Thrundh. d. 11 Juny 1702 under haand och Zignette.
   2. Peder Kieldsens schiøde paa Halvandet Spand med bøxel som Oluf Tristsids(?) beboer,
   udj Sandvold berg i Hustad Annex paa Inderøen, af Monsr. Tron Pedersen paa Mære
   udgifuet, huorfor hand har betalt 29 rdr Dat. Mære d. 30 Decembr. Ao. 1701 under haand
   och Zignette, til witterlighed forseglet af Tohr Schielven och Lars Schielvens
   boemercher.
   3. Samuel Erichsen lod læse sin bøxel (Folio 94) Sedel paa et Spand i Gieldsaas, Hustad
   kirchis gods, givet i bøxel, for den slette tilstand = 8 rdr, under Stifft Schirveren Sr.
   Morten Wioms haand och Zignette, Dat. Thrundhiem d. (blank) 1701.
   4. Jørgen Mathisen Orning, lod læse sin bøxel Zedel paa Ofre Rolt, schylder til Kongl.
   Mayst 3 Spd Dragun quarteer, som hannem er forundt for halv bøxel, 25 rdr, Dat.
   Thrundhiem d. 9 martj 1702 under bogholderen Sr. Jørgen Pedersens haand och Zignette,
   approberit af Deputationen i Thrundhiem d. 10 marty Ao. 1702
   5. Jachob Joensen lod sin bøxel Zedel paa 2 Spd 4 ml udj Leeren paa Inderøen Dragon
   quarteer Kongens gods, som har en lang tid weret i wanmagt, er forundt hannem uden
   bøxel, Dat. Thrundhiem d. 9de Marty 1702, under bogholderen Sr. Jørgen Pedersens
   haand och Zignette, approberit af Sessionen den 10 marty nest effter
   6. Oluf nielsen lod læse sin bøxel Zedel paa en øvn 6 ml i Aas, Pastor wor frue Kirche
   beneficerit, schal give i bøxel 2 rdr udgivet af welærværdig magr. Sebastian With, under
   haand och Zignette, Dat. Sundnæs d. 13 July 1701.
   Dernest blef sagom foretaget. War indstefnt marit Isachsdaatter for løsagtig lejermaal med en
   Reserve Soldat ved navn Oluf Syfrsen tienende paa Bolemset i Werren, hun hafde sin tilhold paa
   Grande i Werren, och er rejst til Thrundhiem, nestleden waar, schal tiene for amme hos Sr. Johan
   Hammond, huor hun vil søgis.
   Maren Ifrsdaatter Grande war indstefnt for tilig sammenleje med Peder Simensen Soldat, gifft
   och tilholdende paa Wennis, ingen af dennem møtte, hun bør effter loven bøde 4,5 ort, Soldaten
   for sin person er forschaanet.
   ref.Sissil Bruun Sørensen


   Sissil Bruun Sørensen, Sandnes, 14.03.2004 10:11 (24)
   Jeg har skrevet av tingbøkene, og fant ham i 1702 da han bygsler Overholt på Inderøy. Navnet er såpass sjelden i området at jeg vil absolutt tro at han er en sønn av Mathias Orning på Mære. Sannsynligvis er han også sønn av Anne Margrete - ellers ville det vel vært han og ikke Iver Monsen som stevnet de personene Beatha hadde pantsatt smykker til i 1690 - 1692. Men det er også rart at han totalt fraværende i rettsaken mot Anne Kierstine. Enda merkeligere er det at han bygsler en gård istedet for å kjøpe den. Søsteren Anne Kierstine var jo meget velstående, og jeg vil tro at mesteparten av kapitalen kom fra henne.
   Det finnes også en Torgeir Orning på Ytterøy. Han blir stevet for offersjeppe i 1692, og bor da på en liten gård på et halvt øre. Han er sikkert en slekning av Sivert Torkildsen Orning på Ytterøy, som er nevnt i sakefallet for 1651/52 da han har rømt etter å ha hatt et leiermål med Anne Olsdatter Shaull. Det tyder på at det kan være to grener av Orning-slekten i dette området. • Kilder 
  1. [S34] Sissil Bruun Sørensen, Sissil Bruun Sørensen.